Szmaragdowy Paw 2023,Szkolenia, wyjazdy i posiedzenia Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków