Łączymy pokoleniaJesteśmy po spotkaniu integracyjnym dla dzieci i ich rodziców oraz dziedków w formie pikniku rodzinnego z zabawami, grillem. Rozdawaliśmy ulotki, plakaty, żeby poszerzyć sieciowania partnerów, odbiorców.
Zwiększyliśmy świadomość zwracania uwagii na zdrowe i sportowe życie. Było dużo, zabaw sportowych dla dzieci, zajęć kreatywnych, ale znalazło się coś dla dorosłych takich jak gimnastyka, ale też małą dawką tańca.
Piknik rodzinny miał na celu łaczyć pokolenia i uważamy, żę nam się to udało.

Realizacja w ramach projektu ,,Szkoła Aktywnego Sektora. Program Rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.