Szmaragdowy Paw 2024,Niemarnowanie żywności Przedświąteczna pomoc dla potrzebujących

Przedświąteczna pomoc dla potrzebującychCieszymy się, że kolejna dostawa żywności z Banku Żywności w Grudziądzu trafiła w nasze ręce!

Dzięki zaangażowaniu Radnego Pawła Rosińskiego mieliśmy możliwość odbioru i transportu. Ogromne podziękowania także dla naszego członka, Kacpra Wieczorkowskiego, za wkład w tę akcję.

Pomoc, w postaci paczek żywnościowych, trafi teraz do najbardziej potrzebujących osób w naszym powiecie oraz wspomoże MOPS i Placówkę Socjalizacyjną. Razem możemy uczynić wiele! 💚