Szmaragdowy Paw 2023,Akcje charytatywne Otrzymaliśmy grant „Akcja kolacja”