Szmaragdowy Paw 2024,Jedyna,Niemarnowanie żywności Otrzymaliśmy dofinansowanie na utworzenie jadłodzielni

Otrzymaliśmy dofinansowanie na utworzenie jadłodzielniCieszymy się ogromnie ogłaszając, że nasze Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie w ramach programu Inicjuj z FIO na projekt „Jedyna taka – Jadłodzielnia”!

Jadłodzielnia ta, która powstanie w jednej z części „Jedynej”, będzie miejscem ogólnodostępnym, oferującym ciepłe posiłki zwłaszcza dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, szczególnie w okresie zimowym.

Cele naszego projektu to:

  1. Zapewnienie wsparcia żywnościowego i możliwości korzystania z otwartej kuchni dla osób w trudnej sytuacji życiowej.
  2. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców Ciechocinka w ochronę środowiska i działalność wolontariacką.
  3. Zapobieganie marnowaniu żywności i zmniejszenie konsumpcjonizmu.