Szmaragdowy Paw 2024,Niemarnowanie żywności Żywność dla potrzebujących rodzin z powiatu aleksandrowskiego

Żywność dla potrzebujących rodzin z powiatu aleksandrowskiegoKolejny raz otrzymaliśmy żywność z Banku Żywności z Grudziądza, rozdaliśmy najbardziej potrzebującym rodzinom z powiatu aleksandrowskiego, a także przekazaliśmy cześć dla Placówki Socjalizacyjnej z Aleksandrowa Kujawskiego, dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku oraz do Świetlicy Promyk w Ciechocinku.