Szmaragdowy Paw 2023,Niemarnowanie żywności Żywność z Banku Żywności z Grudziądza