Szmaragdowy Paw 2023,Niemarnowanie żywności Otrzymaliśmy grant na kolejną Lodówkę Społeczną