Poland Women’s Run 2021Dołączyłyśmy też do wyjątkowego biegu od Kobiet dla Kobiet, czyli do „POLAND WOMEN’S RUN 2021”. Bieg był połączeniem aktywności fizycznej z pomaganiem. My wybrałyśmy nordic walking o dystansie 5km. Akcja miała na celu promowanie pracy nad własną sprawnością fizyczną, a przy okazji dała szanse na wsparcie organizacji działających na rzecz
potrzebujących kobiet.